Wettelijke Voorwaarden & Privacybeleid

Versie bijgewerkt op 01/11/2023

Deze pagina is alleen beschikbaar in het Engels en Frans. Andere talen worden automatisch vertaald.

Verantwoordelijk uitgever:

De website TopModelEurope wordt beheerd door de vennootschap SPRL Europe Events ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0687471563 / Info@TopModelEurope.com.

Foto, logo en video credits :

De foto's, logo's en video's op de site mogen in geen geval zonder toestemming worden gebruikt. Elk gebruik waarvoor geen schriftelijke toestemming is gegeven, zal worden beschouwd als misbruik en zal de verantwoordelijkheid van de gebruiker met zich meebrengen, evenals een gerechtelijke procedure met een eis tot schadevergoeding.

Wie is de "voor de verwerking verantwoordelijke" van uw persoonsgegevens?

Top Model Europe verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens te beschermen en te verwerken, in alle transparantie en in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De vennootschap Europe Events SPRL (hierna "Europe Events" of "Top Model Europe" of "wij" genoemd), ingeschreven bij de Banque - Carrefour des Entreprises onder het nummer BE0687471563, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens die in haar bezit zijn.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Top Model Europe verzamelt uw persoonsgegevens wanneer u een deelnameformulier voor de Top Model Europe wedstrijd indient, wanneer u contact met ons opneemt en wanneer u een aankoop doet op de website. Top Model Europe kan persoonsgegevens verzamelen afhankelijk van het type dienst in kwestie, zoals :

1 / identificatiegegevens: naam, huisadres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.

2 / demografische gegevens: leeftijd, geslacht, moedertaal, gesproken talen, enz.

3 / beroepsgegevens: beroepsactiviteiten, huidige studies, ervaringen in de modewereld, enz.

4 / geolocatiegegevens, waaronder uw IP-adres

5 / navigatiegegevens: gedrag op onze website (bekeken pagina's, enz.).

6 / financiële gegevens: krediet-/debetkaartnummer of andere factureringsgegevens (alleen bij het doen van een aankoop)

7 / sociale netwerken: sociale profielen zoals Facebook, Instagram of andere

8 / beeldopname: foto's in het kader van een wedstrijd.

9 / Communicatie die met ons wordt uitgewisseld via de post, e-mail, chat service, telefoongesprekken of op sociale netwerken ;

10 / Nummers en gegevens op uw identiteitskaart, paspoort of ander identiteitsdocument ;

11 / Informatie met betrekking tot uw aankopen van producten en diensten van Top Model Europe of van een van onze vertrouwde partners

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Top Model Europe verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens binnen het kader van de wet. Wanneer wij uw toestemming hebben verkregen, kunnen uw gegevens worden gebruikt voor :

1 / contact met u op te nemen in verband met de producten en diensten waarom u hebt verzocht,

2 / de diensten te verrichten waarom u hebt verzocht in het kader van de prijsvraag Top Model Europe,

3 / om u informatie te communiceren die u waarschijnlijk zal interesseren, zoals aanbiedingen van castings of promotionele aanbiedingen van onze partners, voldoen wij aan een wettelijke verplichting.

Afhankelijk van uw land is voor minderjarigen onder de 16, 15, 14 of 13 jaar de toestemming van de ouders of wettelijke voogden vereist.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze werden verstrekt. Zij worden minimaal 12 maanden en maximaal 24 maanden bewaard. Het wordt dan verwijderd of anoniem gemaakt.

Hoe worden uw gegevens opgeslagen en hoe worden ze beschermd?

Top Model Europe verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw gegevens te garanderen en het verlies, de vernietiging, het misbruik, de onvrijwillige wijziging of de bekendmaking van uw gegevens te voorkomen.

Uw gegevens worden automatisch opgeslagen op beveiligde servers waarvan regelmatig back-ups worden gemaakt.

Top Model Europe verwijdert uw gegevens of maakt ze anoniem aan het einde van de periode die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld.

Top Model Europe zorgt ervoor dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor onbevoegden en vraagt systematisch om een identiteitsbewijs alvorens u enige persoonlijke informatie over u te verstrekken.

Worden uw gegevens verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden?

Top Model Europe verbindt zich ertoe uw gegevens niet te verkopen, te verhuren of door te geven aan derden.

Top Model Europe verbindt zich ertoe uw gegevens enkel mee te delen aan derden en onderaannemers die door Top Model Europe in het kader van zijn activiteiten werden aangesteld. Alleen de gegevens die nodig zijn voor de uitoefening van hun taken worden meegedeeld.

Hoe worden uw betalingsgegevens beheerd?

Alle financiële transacties die u op onze website verricht, worden verricht via het beveiligde betalingssysteem van onze distributeur "Weezevent". Uw financiële gegevens met betrekking tot de betaling worden door deze distributeur beheerd en bij hem opgeslagen. Om een online betaling te kunnen doen, zult u eerst het privacybeleid van onze distributeur moeten accepteren.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

In overeenstemming met de Algemene Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GDPR) die in april 2016 is aangenomen en vanaf 25 mei 2018 in alle lidstaten van de Europese Unie van toepassing en verplicht is, heeft de gebruiker van wie gegevens worden verwerkt, naast het recht op informatie (art. 13 en 14), toegankelijk in ons Privacybeleid, de volgende rechten: Recht op toegang (Art 15) / Recht op rectificatie (Art 16) / Recht op wissing (Art 17) / Recht op beperking van de verwerking (Art 18) / Recht op portabiliteit (Art 20) / Recht van verzet (Art 21) / Geautomatiseerde besluitvorming (Art 22). Om ons privacybeleid niet ingewikkelder te maken en het voor de gebruiker gemakkelijker te maken om het volledig te lezen en te begrijpen, nodigen wij u uit om VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 te raadplegen voor een volledige uitwerking van uw rechten.

Hoe kunt u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen?

In het kader van onze marketing- en informatiecampagnes heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, deze te beperken, uw toestemming in te trekken zonder dat Top Model Europe bezwaar hoeft te maken.

Wanneer u een e-mail ontvangt van Top Model Europe : u kunt zich uitschrijven voor informatie- en marketingmails van Top Model Europe door de uitschrijflink te volgen in elk van de ontvangen e-mails.

Wanneer u een SMS ontvangt van Top Model Europe : u kunt zich afmelden voor informatieve en marketing SMS van Top Model Europe door te antwoorden op het ontvangen SMS-bericht met de vermelding "STOP SMS" wanneer uw telefoonoperator Frans is (+33). Indien uw telefoonmaatschappij uit een ander land van de Europese Unie komt, verzoeken wij u het uitschrijvingsformulier in te vullen.

U kunt ook te allen tijde verzoeken om uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering en gebruikmaking van uw gegevens uit te oefenen door een e-mail te sturen naar data@topmodeleurope.com of per post. Gelieve ons uw volledige contactgegevens te bezorgen (naam, voornaam, e-mail(s), volledig postadres) alsook een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart om elk misbruik te vermijden en de veiligheid van uw gegevens te garanderen.

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en tegen het wissen ervan. Top Model Europe heeft echter het recht om zijn legitieme redenen voor te leggen die de voortzetting van de verwerking rechtvaardigen. Zo zal Top Model Europe het legitiem achten om de persoonsgegevens van elke gebruiker die zich voor de wedstrijd Top Model Europe heeft ingeschreven, op te slaan en te verwerken gedurende alle fasen van de editie van de wedstrijd waarvoor de gebruiker zich heeft ingeschreven.

Hoe gebruiken wij cookies?

Een "cookie" is een klein bestand dat door onze server naar de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone wordt gestuurd en dat uw navigatiesysteem identificeert en bepaalde persoonlijke gegevens verzamelt. We gebruiken :

 

1 / Cookies strikt noodzakelijk

Deze cookies zijn onontbeerlijk om op de site te kunnen navigeren en van de functionaliteiten ervan gebruik te kunnen maken. Sommige gevraagde diensten kunnen niet worden geleverd zonder cookies.

 

2 / Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers een website gebruiken. Bijvoorbeeld welke pagina's het vaakst worden bezocht en of er foutmeldingen worden gegeven. Cookies verzamelen geen gegevens die bezoekers kunnen identificeren. Voor zover alle door deze cookies verzamelde informatie wordt samengevoegd, blijft deze anoniem. Deze cookies zijn alleen bedoeld om de werking van de website te verbeteren. Door onze website te gebruiken, stemt u in met het ontvangen van dit type cookie op uw apparaat.

 

3 / Kenmerken cookies

Met deze cookies kan de site de keuzes die u hebt gemaakt onthouden (de taal die u hebt gekozen of de regio waarin u zich bevindt) en nauwkeurigere en persoonlijkere kenmerken leveren. Zij kunnen ook worden gebruikt om diensten te verlenen waarom u hebt verzocht, zoals het bekijken van een video, het deelnemen aan een online stemming, enz. De door deze cookies verzamelde informatie kan worden geanonimiseerd en kan uw surfactiviteiten op andere sites niet traceren.

Door onze website te gebruiken, stemt u in met het ontvangen van dit type cookie op uw apparaat.

 

4 / Cookies van websites van derden

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Om meer te weten te komen over de cookies die worden gebruikt door websites van derden, gelieve de informatie te raadplegen die door deze websites wordt verstrekt zonder hun privacybeleid.

Hoe verwijder ik cookies?

U kunt cookies op elk moment weigeren door de cookies te verwijderen die door de site zijn geconfigureerd. U kunt dit doen via de instellingen van uw internetbrowser. Het verwijderen van cookies kan uw bezoek aan onze website echter onmogelijk of onvolledig maken.

Hoe blijf ik op de hoogte van wijzigingen in ons privacybeleid?

Het privacybeleid van Top Model Europe kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wij nodigen u uit om regelmatig de meest recente versie van ons Privacybeleid te raadplegen, online op onze website. Als u een e-mail wilt ontvangen wanneer er een update wordt gemaakt, vult u gewoon het PDC-updateformulier in.

Klacht bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in een lidstaat van de Europese Gemeenschap, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de DPMR.